Ewok

$155.00$1,260.00

Hybrid 50% Sativa /50% Indica

THC: 17% – 23%

Ewok
Ewok